Kamp

De corona-toestand heeft voor grote veranderingen gezorgd de laatste maanden. Ook in onze Chiro-werking zijn er veel dingen veranderd maar we zijn al heel blij dat ons jaarlijks Chirokamp kan doorgaan. Andere jaren hebben we de gewoonte om op huisbezoek te komen om extra uitleg te geven over het kamp. Dit jaar hopen we via deze brief voldoende info te kunnen geven.

Maatregelen corona

Het kamp zal natuurlijk anders verlopen dan we gewoon zijn. Er zijn veel maatregelen opgelegd die we moeten volgen en sommen hier de belangrijkste er van op:

 • Op kamp zullen we moeten werken met ‘bubbels’ van 50 personen waarbij er social distancing moet zijn tussen de verschillende bubbels. Eten, slapen, spelen, materiaal en sanitair zal dan ook apart zijn per bubbel. Voorlopig zien we ribbels, speelcubs en rakwi’s als 1 bubbel en tito’s, keti’s en aspi’s als de andere bubbel. Bij het opsturen van brieven vragen we dan ook rekening te houden met deze bubbels, brieven mogen niet uitgewisseld worden.
 • Leden die ziek worden voor kamp mogen niet meer mee en krijgen het kampgeld terug betaald.
 • Leden die tot een risicogroep behoren, kunnen best eerst contact opnemen met de huisarts.
 • Stimuleer uw kind al om er een gewoonte van te maken regelmatig handen te wassen, te hoesten in de elleboog en te niezen in een papieren zakdoek. Hier zullen we met de leiding ook op toezien.
 • Vroeger vertrekken en later aankomen op kamp zal dit jaar niet mogelijk zijn tenzij onvoorziene omstandigheden.
 • Wanneer we het vermoeden hebben dat iemand corona heeft, zal met deze persoon naar een huisarts gegaan worden en worden de ouders van het kind verwittigd. Verder zullen we de procedure volgen die Chirojeugd Vlaanderen ons oplegt.
 • Er wordt geadviseerd om een week voor en na kamp geen andere jeugdwerking te doen. Dit geldt dus voor andere kampen en speelpleinwerking.

Wie, wat, wanneer?

 • De aspi’s vertrekken 11 juli samen met de leiding. Het juiste uur wordt nog mee gegeven.
 • De keti’s vertrekken 12 juli met de fiets om 10 uur aan de Chiro.
 • De tito’s vertrekken 13 juli met de fiets om 10 uur aan de Chiro.
 • Voor de speelclubs en rakwi’s zal het kamp ook op 13 juli starten. Het juiste uur zal later nog meegedeeld worden.
 • Voor de ribbels is het nog even wachten op meer informatie. Indien we met minder dan 100 personen op kamp zullen zijn (en dus in 2 bubbels kunnen blijven), kunnen de ribbels mee en zullen zij ook op 13 juli vertrekken. Deze kans schatten we echter klein. Indien dit niet mogelijk is, zal er voor de ribbels een kamp door gaan van 28 juli t.e.m. 1 augustus. Dit zal dan gebeuren aan onze eigen lokalen. Hier hebben we voor gekozen omdat 3 bubbels praktisch onhaalbaar is voor ons. Door een apart kamp voor de ribbels te voorzien, hoeven de kinderen zich minder zorgen te maken over de richtlijnen die ze moeten volgen. We hopen op jullie begrip voor deze situatie en hopen snel met meer info te komen.
 • Op 20 juli zit het kamp voor alle leden er op. Het juiste uur zal later nog meegedeeld worden.
 • Belangrijk: Deze data zijn op voorbehoud dat we (mogelijks zonder ribbels) niet met meer dan 100 personen op kamp gaan. Indien dit wel het geval is, kunnen deze data nog wijzigen.

Hoeveel kost het kamp?

Aangezien we als Chiro dit jaar geen evenementen hebben kunnen organiseren door de corona-maatregelen, is het kampgeld verhoogd. Het kamp zal 115 euro per lid kosten. Verdere info over het betalen van kampgeld zal later nog volgen. Indien uw kind wilt deelnemen maar u hebt het financieel moeilijk, dan kan u altijd contact opnemen met Moniek Gielen van het Welzijnspunt (011/79 01 70 of moniek.gielen@oudsbergen.be).

Inschrijven

Aangezien we snel willen weten met hoeveel personen we op kamp zullen zijn, vragen we om uw kind(eren) voor 7 juni in te schrijven! Voor de leden die NIET mee gaan op kamp, vragen we ook om ons iets te laten weten zodat we hier sneller een overzicht van krijgen. Dit kan hier: https://forms.gle/dALxYAWSUgsT3tXR9

Wat mag (niet) in de koffer?

 • U mag snoep meegeven aan uw zoon/dochter. Het is wel zo dat we bij de jongste groepen (ribbels, speelclubs en rakwi’s) aan het begin van het kamp vragen om al hun snoep aan de leiding te geven. Dat wordt dan allemaal verzameld in één kom waar iedereen van de leeftijdsgroep geregeld eens in mag grabbelen. We doen dat omdat we evenwichtige voeding promoten en we niet zouden willen dat ze buikpijn krijgen omdat ze teveel gesnoept hebben of daardoor bij het eten geen honger meer hebben.
 • Er zijn dit jaar wel bedden op de kampplaats. Enkel de oudste groepen (tito, keti, aspi) moeten een bedje meenemen want zij slapen in een tent. De jongste groepen (ribbel, speelclub, rakwi) moeten een hoeslaken meenemen (+ slaapzak/lakens en kussen).
 • We vragen ook om een soepbord, plat bord, bestek, beker en waskom mee te geven.
 • We vragen om alle spullen te voorzien van naam! Hiermee bedoelen we washandjes, kleren, ondergoed, …
 • Voor de jongste groepen die graag een briefje schrijven naar het thuisfront is het makkelijker als de enveloppes al voorzien zijn van een adres (en eventueel postzegel).

Waar gaat het kamp door?

’t Vergult Cruys

Heivoort 42

2491 Olmen

Extra info

Verdere informatie over hoe een kampdag er uit ziet, wat er in de koffer moet, enz. vindt u in ons kampkrantje (www.chirogruitrode.be à ChiroTijd). Andere info zoals het medische fiche, kampgeld, enz. zal later via mail worden verstuurd.

Contact

Zit u nog met vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze hoofdleider Emiel Van Baelen (0479 50 37 66 of emielvbaelen@gmail.com) Tijdens het kamp kan u dit nummer ook altijd bereiken.

 

kamp